Jednym z pierwszych efektów, jakie wywołuje Reiki, jest ponowne uruchomienie zdolności samo uzdrawiania. Reiki, przepływając, usuwa przyczynę choroby, lub to, co przeszkadza w wyzdrowieniu. Dzięki temu, ten, kto otrzymuje Reiki, sam się uzdrawia. Daje to całkowicie inny rezultat niż uzyskiwany wtedy, gdy dolegliwość zostaje usunięta za pomocą leków, operacji czy innych środków medycznych. Dolegliwość, z którą nasz własny system dał sobie radę, nie powraca, gdyż uporaliśmy się nie tylko z chorobą, ale też z jej przyczyną. Dzięki temu staliśmy się silniejsi.

Usunięcie fizycznych i umysłowych zahamowań powoduje powstanie wolnej przestrzeni – przestrzeni dla energii życiowej, która w sposób holistyczny: wzmacnia, uzdrawia i harmonizuje każdą istotę żywą na poziomie zarówno ciała, umysłu jak i ducha.